Om Bodebjerg
Bodebjerg Fårebrug blev oprettet i 1983 som et økologisk landbrug. Gårdbutikken Bodebjerg blev i 1990, som den første, økologisk godkendt.

Landbruget
Bodebjerg Fårebrug er på 17 trd. land. Det meste af arealet udnyttes til græsning og vinterfoder.

Fårebesætningen
Består af 35 moderdyr og 2-3 vædere af racen Finuld og krydsninger mellem Finuld og Texel. Vi producerer ca. 90 lam pr. år.

Finuldsfåret er kendetegnet ved høj frugtbarhed og en ekstrem blød uld.